Αγροτεμάχιο 14.500 τ.μ. προς πώληση

TIPS *  AND LEGAL PROCEDURE , WHEN ONE PURCHASES REAL ESTATE IN GREECE

  • ΑΝΔΡΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑ-ΓΑΥΡΙΟ, αγροτεμάχιο 14.500 τ.μ., εκτός σχεδίου, τιμή , συζητήσιμη, 11:00-20:00
  • ANDROS HYDROUSA-GAVRIO, plot 14.500 sq.m., outside the town plan for the time being,  price , negotiable, 11: 00-20: 00

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εκτός σχεδίου δόμιση: 

Απόσπασμα απο την σελιδα: https://www.taxydromos.gr/Real%20Estate/299190-ektos-sxedioy-domhsh-ti-isxyei-kai-ti-allazei-me-ta-nea-topika-xwrika-sxedi.html

…..

  • Τι ισχύει σήμερα για την εκτός σχεδίου δόμησης;

Ο γενικός όρος δόμησης των γηπέδων, που βρίσκονται εκτός των σχεδίων πόλεων ή εκτός των ορίων οικισμών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε περιοχή από ειδικές διατάξειςείναι ο εξής:

Α) Ελάχιστο εμβαδό γηπέδου τέσσερις χιλιάδες (4.000) τμ.

Β) Πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρα.

  • Σε ποιες ακόμα περιπτώσεις επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση;

Επίσης για γήπεδα που υπάρχουν στις 31-12-2003 ισχύουν τα εξής:

α. Γήπεδα με ελάχιστο εμβαδό τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ.

β. Γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται:

Ελάχιστο πρόσωπο: σαράντα πέντε (45) μ.

Ελάχιστο βάθος: πενήντα (50) μ.

ΙΙ. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α. Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν την 24-4-77, ελάχιστο εμβαδό δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.

β. Τα γήπεδα που την 31-5-85, είχαν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

αα. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ.,Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.

ββ. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-9-64 και έχουν : Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1.200) τ.μ.

γγ. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 17-10-78, και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.

δδ. Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από την 17-10-78 μέχρι την 31-5-85:Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλιάδες (4000) τ.μ.

γ. Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που ελλατώνονται μετά από απαλλοτρίωση ή διάνοιξη διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την ελάττωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.

δ. Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.